Gdańskie uroczystości Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

JP 2016

W dniu 12 sierpnia 2016r., uczestniczyliśmy w gdańskich obchodach święta Wojska Polskiego, i 96 rocznicy Bitwy Warszawskiej1920r., zorganizowanych przez Dowódcę Garnizonu Gdańsk Pułkownika Adama Jakimowicza, Przewodniczącego Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego kapitana w st. spocz. Henryka Bajduszewskiego oraz Władze Miasta Gdańska, aby wyrazić hołd i pamięć marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i żołnierzom służącym pod sztandarami Rzeczpospolitej, którzy poświęcili swe siły w obronie naszych granic przed najeźdźcą i obronili kraj przed bolszewicką nawałą.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele garnizonowym św. Ap. Piotra i Pawła Parafii Wojskowo Cywilnej pw. Matki Odkupiciela w Gdańsku, sprawowanej przez proboszcza tej parafii księdza komandora porucznika Sławomira Pałkę. W uroczystej mszy świętej uczestniczyli Dowódca Garnizonu Gdańsk, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ppłk Andrzej Płocha  , funkcjonariusze służb mundurowych, samorządowcy, licznie grono Piłsudczyków, z Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP w Gdańsku ze swym sztandarem, Prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej kpt. w st. spocz.  prof. Jerzy Grzywacz oraz licznie przybyli członkowie kół Gdańsk –Wrzeszcz, Oliwa, i Gdańsk, wraz z pocztami sztandarowymi. Ponadto we mszy świętej uczestniczyła Kompania Honorowa 49 Bazy Lotniczej z Pruszcza Gdańskiego dowodzona  przez kpt. Mateusza Klausa, oraz Orkiestra Wojskowa z Elbląga pod kierownictwem kapelmistrza kpt. Macieja Skrzypczaka.

Tak jak poprzednio, na uroczystości członkowie Kół : Oliwa oraz Gdańsk Wrzeszcz, zostali przywiezieni, dzięki uprzejmości Dyrekcji ZTM w Gdańsku tj.: Dyrektora Pana Jerzego Dobaczewskiego oraz Z-cy Dyrektora Pana Sebastiana Zomkowskiego. Autobus który został nam użyczony, przywiózł kombatantów praktycznie z pod miejsca zamieszkania, do kościoła na uroczystą mszę św., następnie pod pomnik Józefa Piłsudskiego, a po zakończonej uroczystości odwiózł kombatantów z powrotem do domów. To kolejny wspaniały gest, wspaniała postawa Dyrekcji i pracowników ZTM w Gdańsku, świadcząca nie tylko o profesjonalizmie, które cechuje współpracę i działanie z ZTM, ale także o olbrzymiej wrażliwości poszczególnych osób, za co kolejny raz składamy wszystkim bez wyjątku serdeczne podziękowanie.

W swej homilii ks. kmdr por. Sławomir Pałka nawiązał do wspaniałej postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, osoby jednoczącej wokół siebie oraz obowiązku obrony naszych granic całe społeczeństwo w każdym wieku od najmłodszych do starszych, którzy nie szczędząc życia i sił w obronie ojczyzny, dali odpór sowieckiej rewolucji toczącej się w kierunku Europy Zachodniej, zaś sama Bitwa Warszawska, Cud nad Wisłą została zapisana w annałach histografii wojskowości jako jedna z 20 bitew w historii Europy, mająca fundamentalny wpływ na jej historię. Dodatkowo ukazała postać ks. Lucjana Pereświet-Sołtana, ps. „Żniwiarz”, kapelana WP i Armii Krajowej, zesłańca, który tragicznie zmarł w Workucie. Ten wspomniały kapłan niczym klamra w homilii ks. proboszcza spoił pokolenie tych, którzy w 1920 walczyli z bolszewickim najeźdźcą, ale potem gdy przyszła chwila dali świadectwo odwagi, męstwa i prawdy w 1939 r, w czasach litewskiej, sowieckiej i hitlerowskiej okupacji, do ofiary, po przez walkę więzienia i łagry do ofiary życia włącznie. (postać ks. Lucjana Pereświet-Sołtana, przybliżymy obszerniej w tym numerze Biuletynu, w cyklu Wierni Bogu i Ojczyźnie – Kapelani Wojska Polskiego.)

Po zakończonej mszy o godzinie 10.30 rozpoczęły się uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku- Wrzeszczu.  Oprócz wcześniej wymienionych gości oraz delegacji , był też Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak, który reprezentował Prezydenta Miasta, przedstawiciele Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Dowódcy Garnizonu Gdańsk, a następnie Orkiestra Wojskowa odegrała hymn Rzeczypospolitej. W dalszej części wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Po ich wysłuchaniu, nastąpił apel poległych i salwa honorowa kompani reprezentacyjnej. Z kolei modlitwę za duszę zmarłego marszałka i obrońców ojczyzny 1920r., odmówił proboszcz Parafii Wojskowo Cywilnej pw. Matki Odkupiciela w Gdańsku ksiądz komandor porucznik Sławomir Pałka.

W tej uroczystej chwili nie mogło zabraknąć aktów mianowania na pierwsze stopnie oficerskie i wyższe stopnie wojskowe. W dalszym ciągu uroczystości u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego przedstawiciele wojska, władz, służb mundurowych środowisk kombatanckich złożyli wiązanki i wieńce. Uroczystość zakończyło odegranie przez orkiestrę wojskową Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

 

Wszystkie foto: Janusz Wnuk