Poświęcenie Tablicy pamięci żołnierzy 77 pułku piechoty AK Okręgu Nowogródzkiego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

15 sierpnia w Gdańsku w Bazylika Mariacka, przy Uroczystości Wniebowzięcia NMP, podczas sumy odpustowa pod przewodnictwem Wiesława Szlachetki – Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej, nastąpiło po-święcenie i odsłonięcie wmurowanej tablicy ku pamięci dowódców i żołnierzy ośmiu batalionów 77 pułku piechoty Armii Krajowej. Pułk ten liczył wg różnych szacunków od 4000 do 7000 ludzi, podczas Akcji „Ostra Brama”. Liczby te przekraczały regulaminowy stan pułku. Istniał on jednak tylko formalnie – nie stanowił jednostki operacyjnej, czego najlepszym dowodem jest fakt, że nie posiadał dowódcy ani sztabu. Kwity rekwizycyjne jednak lub inne dokumenty stemplowane były pieczęcią pułku. Elementami rzeczywistej struktury organizacyjnej wojsk partyzanckich Okręgu Nowogródek były w 1944 r. zgrupowania – bataliony 77. pp. tworzyły cztery spośród pięciu zgrupowań tego okręgu. Wielu również i naszych członków walczyło w 2,3,7 batalionach 77 pp AK.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele gdańskich kół ŚZŻ AK, przedstawiciele środowiska 77 pp AK z mjr w st. spocz. Mierzwą, oraz poczty sztandarowe w tym koła Gdańsk złożony z nauczyciela i uczniów szkoły z Oruni, Koła Gdańsk-Wrzeszcz złożony z grupy rekonstrukcyjnej przedwrześniowego WP, oraz środowiska 77 pp AK pod opieką Związku Strzeleckiego.

 

Wszystkie fotografie:  Jadwiga Basińska