Wystawa „Burza we Lwowie”, w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

a

22 lipca, dokładnie, w 70. rocznicę walk Armii Krajowej o Lwów, Miasto Zawsze Wierne – w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej otworzyło okolicznościową wystawę.pt.;”Burza we Lwowie”.

Wystawa „Burza we Lwowie” przypomina walkę Podziemnej Armii na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej – ziemiach, które po II wojnie światowej Polska utraciła. Zwiedzający mogą zapoznać się z dramatycznymi losami Polaków na tych terenach pod dwoma okupacjami: sowiecką i niemiecką, walkami z ukraińskimi nacjonalistami dokonującymi eksterminacji polskiej ludności, rozwojem konspiracji cywilnej i wojskowej, przebiegiem walk w czasie akcji „Burza” w całym Obszarze Lwowskim AK (Okręgi Lwów, Stanisławów i Tarnopol), wyzwoleniem Lwowa w lipcu 1944 roku, aż po tragiczny epilog – rozbrojenie żołnierzy lwowskiej konspiracji przez Sowietów, „sojusznika naszych sojuszników”.

Spotkanie rozpoczęło się uroczyście, od wniesienia sztandaru 40. pułku piechoty Dzieci Lwowskich. Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Janusz Mierzwa. Dyrektor Muzeum AK w Krakowie przypomniał powzięte we wrześniu ubiegłego roku zobowiązanie do organizacji wystawy przedstawiającej wysiłek zbrojny i konspiracyjny na Kresach. Jego realizacją są otwarta w styczniu wystawa „Burza zaczęła się na Wołyniu” oraz obecnie otwierana, poświęcona okręgowi lwowskiemu.

Kurator wystawy, dr Przemysław Wywiał, przypomniał pokrótce historię prezentowaną na wystawie, a pani plastyk Anna Siermontowska-Czaja, wyraziła nadzieję, że aranżacja przestrzeni wystawy oraz jej opracowanie graficzne spełni oczekiwania zwiedzających. Profesor Jerzy Kowalczuk, jako reprezentant Środowiska Obszaru Lwowskiego Żołnierzy Armii Krajowej im. Orląt Lwowskich w Krakowie, wygłosił krótki wykład poświęcony wybitnym dokonaniom środowiska naukowego Lwowa. Profesor wymienił obszerną galerię postaci polskiej nauki związanych z miastem. Następnie głos zabrał Pan Adam Baczyński, który przekazał kilkanaście pamiątek i zdjęcia na potrzeby wystawy „Burza we Lwowie”. Kapitan postanowił wręczyć pamiątkowe dyplomy dla osób zaangażowanych w organizację wystawy oraz za wsparcie środowiska lwowskiego żołnierzy AK.

Specjalnie na wernisaż wystawy przyjechał komandor Roman Rakowski, uczestnik „Burzy” we Lwowie, który w imieniu Zarządu Koła Gdańsk-Wrzeszcz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wręczył Muzeum AK w Krakowie medal 25-lecia Okręgu Pomorskiego. Przy tej okazji major Włodzimierz „Wowa” Brodecki, prezes Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, wręczył Krzyże Obrońców Wołynia 1939-1944 pani por. Janinie Świąder ps. „Jasia” oraz por. dr Janowi Lipińskiemu.

Państwo Irena i Jerzy Wesołowscy oraz Bronisław Orzechowski, w podziękowaniu za ukazanie wysiłku żołnierzy Kresów Południowo-Wschodnich w czasie akcji „Burza”, podarowali również Muzeum AK pamiątkową plakietkę w hołdzie bohaterskim obrońcom Lwowa i Kresów Wschodnich w dowód wiecznej pamięci, która zawiera ziemię z Cmentarza Orląt Lwowskich (pierwotnie planowano podarować ją na otwarcie wystawy stałej). Po tym wzruszającym momencie nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy, a uczestnicy udali się na ekspozycję.

„Burzę we Lwowie” można oglądać w siedzibie Muzeum Armii Krajowej przy ul. Wita Stwosza do 21 września od wtorku do niedzieli w godzinach otwarcia Muzeum. Partnerami projektu są: Środowisko Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich” oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe.

 

Źródło:
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”
Foto: Karol Kowalski
Foto: Stanisław Dudek
Foto: Józef Wieczorek

 

b

Patronat