Boże Ciało 2016

bozecialo2016

W czwartek 26 maja , jak przed dwoma laty mieliśmy jako koło okazję do zaznaczenia swojej obecności w uroczystości Bożego Ciała, poprzez swój Akowski ołtarz.  Wzorem lat ubiegłych był to IV ołtarz procesyjny, usytuowany przy kościele garnizonowym św. App. Piotra i Pawła. Dzięki pomocy przede wszystkim finansowej ks. kmdr por. Sławomira Pałki, Proboszcza Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Odkupiciela, udało się przygotować ołtarz, który tak jak poprzedni wzbudził olbrzymie zainteresowanie wiernych swoją tematyką i treścią.

Procesja jak od lat rozpoczynała się w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego, by przejść ulicami Wrzeszcza, kończąc na „naszym Akowskim” czwartym ołtarzu w kościele garnizonowym Proboszcza parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Odkupiciela.

Ołtarz nawiązywał do Roku Miłosierdzia oraz Chrztu Polski, pokazując w swej treści nierozerwalną więź Polski i Chrześcijaństwa na przestrzeni wieków poczynając od Mieszka I. W przedstawionym panteonie wielkich Polaków, umieściliśmy także ś. p. ks. Ks. ppłk Józefa Zator Przytockiego ps. „Czeremosz”, „Buk” jako bliskiego nam kapelana Armii Krajowej Korpusu Krakowskiego – Obszaru Kraków Południe Armii Krajowej, ale co także ważne pierwszego polskiego proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusowego, tj. od 25 lipca 1945 r. niemiecki ordynariusz diecezji gdańskiej, przebywający jeszcze na wolności ks. bp Karl Maria Splett, wręczył ks. Zator-Przytockiemu dekret nominacyjny na proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu.

Nie zapomnieliśmy także o wielkim przyjacielu Akowców, członku nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, niedawno zmarłym ks. abp. metropolicie seniorze Tadeuszu Gocłowskim, kawalerze Orderu Orła Białego, który odegrał tak wielką rolę w historii Polski.

Ważna nowością było to, iż sztandar naszego Koła nie szedł w procesji, a oczekiwał na jej przyjście przy Akowskim ołtarzu. Wiek iż drowi nie pozwalało na to aby nasi członkowie niosąc ten nasz ciężki symbol, przeszli całą bardzo długą i wyczerpującą dla nich drogę procesji.

Dlatego członkowie naszego Koła skupili się przy ołtarzu aby choć nielicznym gronem ale zaznaczyć swoją obecność w życiu tych parafii ale tez miasta i kraju. Dzięki uprzejmości ks. kmdr por. Sławomira Pałki, Proboszcza Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Odkupiciela, nasi seniorzy mieli przygotowane krzesła, aby w wygodnych warunkach oczekiwać na przyjście procesji.

Składamy serdeczne podziękowania ks. kapelanowi za umożliwienie realizacji tego ołtarza oraz jego finasowanie , a także Jakubowi Rakowskiemu Marcie Szejbut , za profesjonalne graficzne przygotowanie projektu do druku.

Miejmy nadzieję iż przynajmniej w tym samym gronie wszystkich naszych członków będziemy obchodzi następne Boże Ciało w roku 2017.