35 rocznica śmierci ks. Józefa Zator Przytockiego

z01

W dniu 23 listopada 2013, w wigilię święta Chrystusa Króla, w  Kościele Garnizonowym w Gdańsku pw. Św. Ap. Piotra i Pawła, z inicjatywy Koła Gdańsk – Wrzeszcz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, miała miejsce uroczysta Msza Św. w intencji Ks. ppłk dr Józefa Zator-Przytockiego, ps. „Czeremosz”, „Buk”, kapelana i Dziekana  Korpusu Armii Krajowej Okręgu Krakowskiego.

Uroczysta liturgia zgromadziła żołnierzy Armii Krajowej, depozytariuszy pamięci „swojego kapelana”, parafian , młodzież z Zespołu Szkół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 z Gdańska- Moreny, im. Armii Krajowej, przyjaciół i sympatyków etosu Armii Krajowej. Uroczystą chwilę podkreśliła obecność pocztów sztandarowych: Koła Oliwa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Gimnazjum nr 21 im. Armii Krajowej,

Najświętsza Ofiara, sprawowana przez Proboszcza parafii Wojskowo-Cywilnej, pw. Matki Odkupiciela Ks. ppłk. Sławomira Pałkę, miała niezwykle uroczysty i podniosły charakter. Ksiądz płk Sławomir Pałka odnosząc się w swej homilii do święta Chrystusa Króla – Najwyższego Kapłana nakreślił sylwetkę ks. ppłk Józefa Zator Przytockiego.

Rysując historię jego życia, przepełnionego miłością ojczyzny, odwagą i heroizmem, bogatego w znaki szczególnej opieki Chrystusowej , ukazał sylwetkę kapłana niezłomnego, żołnierza ZWZ-AK ale też „żołnierza Kościoła katolickiego”.

Wskazując odważną drogę ks. ppłk przywołał wspomnienia trudnych  lat, począwszy od studiów na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, pracy duszpasterskiej i posługi kapelana 46 Pułku Piechoty ze Stanisławowa, który odbierał przysięgę żołnierzy idących na wrześniowy front roku 1939. Zauważył istotne daty jego kapłańskiej posługi lat wojny i okupacji, uczestnictwa w tworzeniu kurierskich szlaków, z okupowanej Polski na Słowację, Węgry czy Rumunię, udział w konspiracji w szeregach ZWZ-AK i powierzonego mu Dekanatu Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej.

W swych słowach ksiądz płk Sławomir Pałka zaznaczył zasługi księdza Józefa Zator – Przytockiego w jego duszpasterskiej posłudze oraz odbudowie zrujnowanego w trakcie wojny kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu, gdzie ten zasłużony kapłan był pierwszym polskim powojennym proboszczem. Przytoczył nie znane powszechnie fakty z życia parafii świadczące o jego odwadze i patriotycznej posłudze wobec powierzonych mu wiernych,  jak poświęcenie w lipcu 1946 roku, sztandarów Polskiego Stronnictwa Ludowego w obecności Premiera RP Stanisława Mikołajczyka, Kazimierza Bagińskiego-  wiceprezes Rady Jedności Narodowej więźnia procesu 16u w Moskwie, czy płk Franciszka Kamińskiego twórcy i Komendanta Głównego Batalionów Chłopskich. 

Ksiądz Proboszcz, ukazując jego męczeńską drogę, od momentu aresztowania przez UB w dniu 6 września 1948 na plebani parafii we Wrzeszczu, przez  gdańskie kazamaty UB, po przez osławiony X pawilon Rakowieckiej, więzienie Rawicza i Wronek, pokreślił siłę jego ducha, wiary w Chrystusa, dającej odwagę i siły do zniesienia nieludzkiego traktowania komunistycznych oprawców,  by, jak napisał w swych wspomnieniach ks. płk Józef, być „Żołnierzem Kościoła katolickiego”, by „Zawsze i wszędzie zachować równowagę wewnętrzną”, by niezłomnym i nie złamanym  wyjść w końcu na wolność 10 marca 1955 roku.

Kończąc obraz postaci tego niezwykłego kapłana, podkreślił jego dalsza posługę w murach Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, zakończoną nagłą śmiercią w trakcie sprawowania Najświętszej Ofiary, w dniu 26 listopada 1978.

Przygotowane specjalnie na tę okazje wezwania modlitwy wiernych odczytała 94-letnia Maria Wnuk porucznik w st. spoczynku WP, żołnierz AK okręgu Radomsko – Kieleckiego.

Ze łzą w oku, i dumą w piersi, jeszcze raz, grono weteranów, towarzyszy broni śp. Ks. ppłk Józefa Zator-Przytockiego,  bohaterzy tamtych dni niezłomnych – Żołnierze Armii Krajowej wraz z wiernymi, zakończyli tę niezwykłą w swej wymowie liturgię,  wspólnym śpiewem „hymnu AK” – „O Panie któryś jest na niebie”.

Gloria Victis !!!