Biernacki Tomasz ps. Żuk

biernackiUr. 12.03.1924 – Grodziec koło Będzina, zmarł 14.05.1989 w Gdańsku. Syn Władysława i Janiny. Kapral z cenzusem AK. W konspiracji żołnierz V Obwodu (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – 1. dywizjon artylerii konnej im. Józefa Bema. Przed powstaniem mieszkał w Warszawie ul. Lwowska 11/7. W Powstaniu Warszawskim w 3. batalionie pancernym „Golski” – 1 kompania – pluton 161, biorąc udział w walkach w Śródmieściu Południe. Po powstaniu w niewoli niemieckiej (nr obozowy: 222130). Po wyzwoleniu obozu Żołnierz II Korpusu Polskiego w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Powrócił do kraju. Inżynier budownictwa wodnego. Pracownik Politechniki Gdańskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego, działacz NSZZ „Solidarność”.

źródło informacji: Muzeum Powstania Warszawaskiego

Więcej informacji:
Encyklopedia Gdańska
Wikipedia