Dobielewski Ryszard ps. Mróz

dobielewskiUrodzony w miejscowości Łapy 24 marca 1921.
W szeregach Armii Krajowej w stopniu starszego strzelca.
Przydział Organizacyjny Armii Krajowej – batalion „Kiliński” – 2. kompania „Szare Szeregi” – pluton 167.
W trakcie Powstania Warszawskiego walczy w Śródmieściu Północ.
Po Powstaniu wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną.
Zamieszkał w Gdańsku.

Mgr inż. Ryszard Dobielewski miał indeks z numerem 1 w powojennej historii Politechniki Gdańskiej, ukończył studia na Wydziale Mechanicznym PG w 1951 roku.

Na Politechnice Gdańskiej od początku lat powojennych jednym z pierwszych wydziałów był Wydział Chemii, zaś Katedra Maszynoznawstwa Ogólnego i Chemicznego została powołana na Wydziale Chemicznym rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 16 marca 1946 roku.

W październiku 1969 Katedra Aparatury Chemicznej wraz z Katedrą Inżynierii Chemicznej znalazły się w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Technik Pomiarowych, następnie przekształcone w jeden Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej.

W zakładzie tym, kierowanym przez doc. dr. Bogusława Szlemińskiego, obowiązki opiekuna zespołu Maszynoznawstwa i Aparatury Chemicznej sprawował do 1971 roku mgr inż. Ryszard Dobielewski zaś do 1972 roku był związany z Katedrą Maszynoznawstwa Chemicznego.
Od 1973 aż do emerytury w 1989 roku kierował Ośrodkiem Maszyn i Aparatów Technologii Chemicznej,
Od września 1989 członek Związku Żołnierzy Armii Krajowej a następnie Koła Gdańsk ? Wrzeszcz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Zmarł w Gdańsku 13 grudnia 1991.

źródło informacji:
Muzeum Powstania Warszawaskiego
Historia Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego PG