Sasin Jadwiga ps. Dorota

Żołnierz Armii Krajowej lat 1940-1944, Okręgu Warszawskiego „Przystań, Drapacz” i Okręgu Lubelskiego „Len, Salon”, członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Gdańsk – Wrzeszcz. Porucznik wojska Polskiego w stanie spoczynku, odznaczona Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Weterana Walk o Niepodległość. Urodzona w 1920 roku, zmarła w Gdańsku 4 stycznia 2014, pełniła funkcję łączniczki pomiędzy Komendantem Obwodu Siedlce „Jesion”, Inspektoratu Siedlce mjr. Marianem Zawarczyński, ps. „Mur, Ziemowit” a komendantem dywersji Kedywu AK na miasto i powiat Siedlce obwodu „Jesion” por. Czesławem Dylewiczem, ps. „Krukowski”.

mjr. Marian Zawarczyński, ps. „Mur”, „Ziemowit”

mjr. Marian Zawarczyński, ps. „Mur”, „Ziemowit”

por. Czesław Dylewicz, ps. „Krukowski”

por. Czesław Dylewicz, ps. „Krukowski”

 

 

Mąż Doroty major Jerzy Sasin ps. „Kopka”, żołnierz kampanii wrześniowej 1939, dowódca plutonu pionierów 84 pułku piechoty, także żołnierz Armii Krajowej, dowódca referatu bojowego Siedlce Inspektoratu „Janczar” Kedywu AK, dowódca oddziału partyzanckiego „Kopki”. Oddział ten powstał z jego inicjatywy pod koniec sierpnia 1943 i liczył 40 żołnierzy w tym 3 oficerów z wyposażeniem 3 r-kmy, 28 karabinów i 9 pistoletów. Zastępcą dowódcy został ppor. Wacław Domagała-Polkowski ps. „Piątek”. Kiedy w ramach Akcji Burza, w 1944 roku, major Jerzy Sasin ps. „Kopka, Rosa, Talar” został dowódcą 2 batalionu 22 pułku piechoty Armii Krajowej, dowodzenie oddziałem przejął por. Czesław Dylewicz ps. „Krukowski”.

major Jerzy Sasin ps. „Kopka, Rosa, Talar”, kawaler orderu wojennego Virtuti Militari, w styczniu 1945 skazany i stracony przez trybunał wojskowy ZSRR na karę śmierci za działalność w AK w więzieniu NKWD w Brześciu.

major Jerzy Sasin ps. „Kopka, Rosa, Talar”,
kawaler orderu wojennego Virtuti Militari,
w styczniu 1945 skazany i stracony
przez trybunał wojskowy ZSRR
na karę śmierci za działalność w AK
w więzieniu NKWD w Brześciu.

Bracia Jadwigi Sasin „Doroty” także walczyli z okupantem hitlerowskim. Jeden zginął jako żołnierz Armii „Łódź” generała Thommeé w obronie Modlina, drugi w szeregach Armii Krajowej zastrzelony przez funkcjonariusza gestapo po akcji w Obwodzie Siedlce „Jesion”. Jadwiga Sasin „Dorota” przez cały czas była aktywny członkiem naszego kombatanckiego środowisk. Wierna przysiędze akowskiej, starała się cały czas nieść etos Armii Krajowej, dawać świadectwo prawdzie o trudnych minionych dniach wojny, okupacji i czasach powojennych. Była ważnym ogniwem naszego żołnierskiego akowskiego łańcucha.

źródła:
Obwód Siedlce „Jesion” Podokręgu Warszawa Wschód
O Czesławie Dylewiczu
Inspektorat Siedlca AK
22 pułk piechoty Armii Krajowej
84 pułk piechoty